Prof. dr hab. Jerzy Eisler - polski historyk, zajmujący się głównie historią najnowszą Polski (PRL). Profesor Instytutu Historii PAN. Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Dodaj
Prof. dr hab. Jerzy Eisler - polski historyk, zajmujący się głównie historią najnowszą Polski (PRL). Profesor Instytutu Historii PAN. Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Dodaj
Prof. dr hab. Jerzy Eisler - polski historyk, zajmujący się głównie historią najnowszą Polski (PRL). Profesor Instytutu Historii PAN. Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Dodaj
Prof. dr hab. Jerzy Eisler - polski historyk, zajmujący się głównie historią najnowszą Polski (PRL). Profesor Instytutu Historii PAN. Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Dodaj
Prof. dr hab. Jerzy Eisler - polski historyk, zajmujący się głównie historią najnowszą Polski (PRL). Profesor Instytutu Historii PAN. Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Dodaj
Prof. dr hab. Jerzy Eisler - polski historyk, zajmujący się głównie historią najnowszą Polski (PRL). Profesor Instytutu Historii PAN. Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Dodaj

Dodaj
Prof. dr hab. Jerzy Eisler - polski historyk, zajmujący się głównie historią najnowszą Polski (PRL). Profesor Instytutu Historii PAN. Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Dodaj

Dodaj

All Rights Reserved Pressphotocenter.com 2007